top of page
PRIVACY BELEID


Datum van ingang: 25 mei 2018
 
Onze online privacyverklaring is ontworpen om u te informeren over onze verzameling en gebruik van persoonlijke gegevens op deze website. Het kan voorkomen dat onze privacyverklaring moet worden bijgewerkt. De laatste versie van de privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website.
 
Wie beheert uw persoonsgegevens?


N2IT BV is de beheerder van de persoonsgegevens die u ons verstrekt en is verantwoordelijk voor de bescherming van deze gegevens.
 
N2IT BV

Koen Lisardestraat 20

8710 Sint-Baafs-Vijve

BE 0476.883.771


Welke persoonsgegevens verzamelen wij?


Wij verzamelen administratieve gegevens zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, en soortgelijke informatie. Deze verwerking is noodzakelijk om u de gevraagde producten te kunnen leveren.

Ook gebruiken wij uw persoonsgegevens om ten gepaste tijde nieuwsbrieven te sturen via de mail. Indien u deze niet meer wenst te ontvangen kunt u de instructies volgen zoals beschreven in elke nieuwsbrief.
 
Met wie delen wij de persoonsgegevens?

  • Wij delen de persoonlijke gegevens die u ons heeft verstrekt met derden om transacties te vergemakkelijken en te autoriseren. Daarbij kan gedacht worden aan onze leveranciers en uitvoerders van herstellingen en behandeling van garanties.

  • Van tijd tot tijd kunnen wij de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens vrijgeven om te voldoen aan wettelijke of reglementaire verplichtingen.

 
Welke veiligheidsmaatregelen passen wij toe?


Wij gebruiken passende technische en organisatorische maatregelen, inclusief geavanceerde technologie, om online verzamelde persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.
 
Wat zijn uw rechten?


U heeft het recht op inzage, aanpassen en verwijderen van uw persoonsgegevens.

 
Om uw persoonsgegevens in te zien, te verwijderen of te corrigeren, stuurt u een e-mail naar info@n2it.be vanaf het e-mail adres waarvan u deze informatie wilt weten of laat ons weten om welk e-mail adres het gaat. Wij zullen uw verzoek binnen 4 weken behandelen.
 
Hoelang bewaren we uw persoonlijke gegevens?


Wij bewaren uw persoonlijke gegevens zolang als deze nodig zijn om de activiteiten uit te voeren waarvoor wij de persoonlijke gegevens hebben verzameld. Mogelijk moeten we uw persoonlijke gegevens gedurende een langere periode bewaren om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 
Wat kunt u doen als u een klacht heeft?


Indien u van mening bent dat N2IT BV uw persoonsgegevens niet correct verwerkt, stuur dan een e-mail naar info@n2it.be

bottom of page